เพื่อนกันแบ่งกันได้ทุกอย่าง

Posted on

การไปบ้านเพื่อนโดยไม่ได้บอกกล่าวบางครั้งก็ดี บางครั้งก็ …